Ga naar de inhoud

Dyslexie / dyscalculie

Hoe kan de Kernvisie methode jou helpen met dyslexie en dyscalculie.

De kenmerken van dyslexie en dyscalculie

Mensen met dyslexie hebben moeite met het lezen of schrijven van woorden, of met beide. Dyscalculie is het onvermogen om te kunnen rekenen. Volgens de wetenschap zijn dyslexie en dyscalculie leerstoornissen. De Kernvisie methode ziet ze juist niet als stoornis.

Wat zijn dyslexie en dyscalculie dan wel?

Symptomen van dyslexie en dyscalculie zijn het gevolg van jouw unieke denk- en leerstijl in een omgeving (school, werk, studie) die hier niet op ingericht is. Hierdoor moet je in je hoofd steeds een omweg maken om iets te begrijpen. Misschien ben je gefrustreerd omdat lezen, spellen, schrijven of rekenen je niet goed lukken. Misschien vindt jouw omgeving dat je traag bent of zelfs dom en voelt dit als on(te)recht. En dat is het ook!

Levert dit in je dagelijkse leven frustratie op? Omdat je het niet op jouw manier kunt of mag doen? Of omdat je wel wilt maar het niet lukt? Het is dan niet vreemd dat je je niet kunt concentreren. Of dat je resultaten minder goed zijn dan je zou verwachten. Want jij hebt een rechtsgeoriënteerde denk- en leerstijl terwijl de maatschappij is ingericht op een linksgeoriënteerde denk- en leerstijl.

Glunderen - Dyslexie

Komt dyslexie voor in de familie?
Dan heeft een kind een grotere kans op dyslexie (erfelijkheid).

Heb ik dyslexie?

Herken jij jezelf in deze symptomen van dyslexie?

Een moeilijk op gang komende lees- en spellingontwikkeling waarbij je kind langer dan gebruikelijk voor zijn/haar leeftijd bijvoorbeeld blijft hakken en plakken;
Moeite met het leren van klanken in de lagere groepen van de basisschool;
Het blijven omwisselen van klanken zoals bijvoorbeeld b – d, eu – ui;
Teruglopende scores op het gebied van lezen en spelling;

Hierbij kan een verschil zitten tussen het technisch lezen (DMT), tekst lezen en begrijpend lezen. Met name bij het technisch lezen zal sprake moeten zijn van een achterstand willen er vermoedens van dyslexie zijn.

Verminderd zelfvertrouwen;
Verminderd plezier in lezen;
Ontwijkend gedrag als je kind moet lezen;
Lichamelijke klachten zoals buikpijn en hoofdpijn ten gevolge van spanning;
(Ontstaan van) faalangst.

Glunderen - Dyscalculie

Heb ik dyscalculie?

Herken jij jezelf in deze symptomen van dyscalculie?

Problemen met cijferreeksen (tellen);
Het moeilijk zien van cijfermatige verbanden;
Moeite met inschatten en hoofdrekenen;
Moeite met inhoudsmaten;
Moeite met klokkijken;
Afkeer voor rekenen;
Afkeer voor strategiespelletjes.

De Kernvisie methode helpt kinderen en volwassenen met dyslexie en dyscalculie

De Kernvisie methode pakt dyslexie en dyscalculie aan bij de kern. Het leert je om lesstof te interpreteren via je rechterhersenhelft. Op de voor jou natuurlijke manier! 

In korte tijd merk je dat leren en automatiseren wél lukken. Ook als de stof van lang geleden is. Belemmeringen en fout aangeleerde omwegen halen we weg.

Je gaat groeien met een glimlach!

De voordelen van de Kernvisie methode bij dyslexie / dyscalculie

  • Jouw manier van denken en leren (visueel / kinesthetisch) wordt jouw kracht
  • Voorkomt (hoge) kosten voor onderzoek en testen
  • Kortdurender dan een dyslexie- of dyscalculietraject met betere resultaten
  • Breed inzetbaar omdat het is gebaseerd op jouw manier van leren en denken
  • Je leven lang inzetbaar!

Wij automatiseren niet op basis van spellingsregels en klank/tekenkoppeling,
maar neuronen in een klein deel van ons brein
herkennen en automatiseren woordbeelden.*

*uit het onderzoeksrapport (2015) van prof. Dr. Maximillian Riesenhuber,
neurowetenschapper bij het Georgetown Medical Center in Washington, D.C.