Ga naar de inhoud

ADHD / ADD

Hoe kan de Kernvisie methode jou helpen als je ADHD of ADD hebt?

De kenmerken van ADHD en ADD

Volgens de wetenschap is Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) een aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis. Attention Deficit Disorder (ADD) is het overwegend onoplettende subtype ervan. De Kernvisie methode ziet ADHD en ADD juist niet als stoornis.

Wat zijn ADHD en ADD dan wel?

Symptomen van AD(H)D zijn het gevolg van jouw unieke denk- en leerstijl in een omgeving (school, werk, studie) die hier niet op ingericht is. Leren en functioneren gaan daardoor niet vanzelf. Dit kan ervoor zorgen dat je niet laat zien wie je werkelijk bent. Omdat je bang of onzeker bent. Of omdat wat om je heen gebeurt ‘toch niet binnenkomt’. Misschien ben je gefrustreerd. Heel stil of juist heel druk. Misschien ziet jouw omgeving jou als ‘probleemgeval’ en voelt dit als on(te)recht. En dat is het ook!

Levert dit in je dagelijkse leven frustratie op?

Omdat je het niet op jouw manier kunt of mag doen? Of omdat je wel wilt maar het niet lukt? Het is dan niet vreemd dat je je niet kunt concentreren. Of dat je resultaten minder goed zijn dan je zou verwachten. Want jij hebt een rechtsgeoriënteerde denk- en leerstijl terwijl de maatschappij is ingericht op een linksgeoriënteerde denk- en leerstijl.

Heb ik ADHD symptomen?

Glunderen - ADHD

Herken jij jezelf in deze ADHD symptomen?

Je denkt sterk visueel en gevoelsmatig. 
Je reageert direct op gebeurtenissen en onderneemt meteen actie.
Krijg je te weinig prikkels, dan ga je deze zelf creëren.
Je omgeving (school, werk) is hier vaak niet op ingesteld. Het botst dan.

Dit ligt echter niet aan jou.

Kenmerken van ADHD:

 • Intelligentie
 • Een groot voorstellingsvermogen
 • Kan logica waarderen
 • Heeft humor
 • Kan sterk associëren
 • Bij interesse in het onderwerp probleemoplossend
 • Veel creatief talent
 • Concentratie
 • Verlangt overzicht
 • Dwaalt in gedachten af bij luisteren
 • Concentratieproblemen
 • Is snel afgeleid
 • Chaotisch / vergeetachtig
 • Emotie
 • Grote passie
 • Staat graag op de voorgrond
 • Initiatiefnemer
 • Impulsief
 • Praktisch
 • TV of radio staat altijd aan
 • Slecht in staat aanwijzingen op te volgen
 • Gaat opruimklusjes uit de weg
 • Heeft moeite met het opbrengen van motivatie
 • Heeft inzicht, beter in de praktijk dan theoretisch
 • Laat alles wachten tot het laatste moment
 • Moeilijkheden bij het afwerken van details
 • Maakt dingen niet af
 • Visueel / autodidactisch
 • Heeft vaak een reken-, schrijf- en / of leesprobleem

Wist je trouwens dat bovenstaande ADHD- kenmerken juist de eigenschappen van succesvolle zelfstandig ondernemers zijn?

Heb ik ADD symptomen?

Glunderen - ADD

Herken jij jezelf in deze ADD symptomen?

Je denkt met je gevoel (kinesthetisch).
Hoe je tot conclusies komt, is meestal moeilijk te benoemen.
Ook komen er veel prikkels binnen. Soms te veel.
Voor je gevoel heb je vaak teveel opties en is het moeilijk om keuzes te maken.

Het gevolg?
Je trekt je geregeld terug en het lukt meestal niet om meteen in actie te komen. Soms denkt je omgeving dat je ongemotiveerd bent of lui.

Terwijl dit juist niet het geval is!  

Kenmerken van ADD:

 • Intelligentie
 • Een groot voorstellingsvermogen
 • Kan logica waarderen
 • Heeft humor
 • Altijd ver vooruit aan het denken
 • Grote passie
 • Bij interesse in het onderwerp probleemoplossend
 • Te veel gedachten / filosofisch
 • Perfectionistisch in contrast met chaos
 • Veel creatief talent
 • Concentratie
 • Kan ergens volledig in opgaan
 • Dwaalt in gedachten af bij luisteren
 • Is snel afgeleid
 • Chaotisch / vergeetachtig
 • Staren / voor zich uit kijken / lijkt afwezig
 • Emotie
 • Kan zich goed in anderen verplaatsen / sociaal
 • Weinig vrienden maar sociaal zeer betrokken
 • Assertief maar onzeker over zich zelf
 • Emotionele wisselingen
 • Trekt zich graag terug
 • Blijft op de achtergrond
 • Gevoelig / betrokken
 • Voelt zich regelmatig overspoeld
 • Gevoelig voor verslaving
 • Praktisch
 • Zit vaak te dagdromen / komt regelmatig laat
 • TV of radio staat altijd aan
 • Slecht in staat aanwijzingen op te volgen
 • Gaat opruimklusjes uit de weg
 • Heeft moeite met het opbrengen van motivatie
 • Heeft inzicht, beter in de praktijk dan theoretisch
 • Laat alles wachten tot het laatste moment
 • Moeilijkheden bij het afwerken van details
 • Visueel / autodidactisch
 • Heeft vaak een reken-, schrijf- en / of leesprobleem

De Kernvisie methode helpt kinderen en volwassenen met ADHD en ADD symptomen

De Kernvisiemethode pakt ADHD en ADD aan bij de kern. Het neemt de belemmeringen weg die jou in de weg staan.

Omdat de methode aansluit bij jouw unieke denk- en leerstijl, boek jij resultaat.

Je gaat groeien met een glimlach!

De voordelen van de Kernvisie methode bij AD(H)D

 • Jouw manier van denken en leren (visueel / kinesthetisch) wordt jouw kracht
 • AD(H)D-medicatie kan tot een minimum beperkt worden of zelfs achterwege blijven
 • Breed inzetbaar omdat het is gebaseerd op jouw manier van leren en denken
 • Je leven lang inzetbaar!

“ADHD en ADD zijn geen stoornissen.
Het zijn unieke manieren van leren en denken.”

Wim Bouman, grondlegger Kernvisie methode.